polishenglish
ua

Zmiany w przepisach BHP. Co musisz wiedzieć?

Zmiany w przepisach BHP. Co musisz wiedzieć?

 

Od 17 maja 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Zmiany mają na celu ochronę zdrowia pracowników korzystających z komputerów (zarówno stacjonarnych, jak i laptopów)  oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy przy monitorach ekranowych. W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany z rozporządzenia oraz informację, jakie kroki powinni podjąć pracodawcy, aby się do tych zmian dostosować.

 

1. Częstsze przerwy i zmiana pozycji

Nowe przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia częstszych przerw oraz zmiany pozycji ciała dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych. Pracownicy powinni mieć możliwość robienia krótkich przerw, w czasie których odwracają uwagę od monitora i wykonują inne czynności, oraz zmiany pozycji ciała co najmniej raz na godzinę, aby uniknąć przeciążenia mięśni i oczu.

 

2. Optymalizacja ustawień monitorów

Nowe przepisy zalecają również, aby pracodawcy zapewnili optymalne ustawienia monitorów dla pracowników. Optymalna odległość monitora to około 50-70 centymetrów. Wysokość monitora ekranowego powinna być dostosowana do pozycji oczu pracownika. Dolna krawędź ekranu powinna być na wysokości nie niższej niż poziom klatki piersiowej pracownika. Przyjęcie tej wysokości minimalizuje napięcie szyi i pleców oraz poprawia komfort pracy. Ponadto, należy dostosować jasność, kontrast i wielkość czcionki do warunków pracy oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

 

3. Ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy

Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy przy monitorach ekranowych. Krzesła powinny być wygodne, regulowane pod względem wysokości i nachylenia oparcia, a biurka odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników. Dodatkowo, należy zapewnić podpórki pod nadgarstki oraz specjalne podstawki pod monitory, aby minimalizować napięcie mięśni.

 

4. Szkolenia dla pracowników

Wprowadzenie nowych przepisów będzie wymagało również przeprowadzenia szkoleń dla pracowników na temat bezpiecznego i zdrowego korzystania z monitorów ekranowych oraz zasad ergonomii pracy. Pracownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z długotrwałym korzystaniem z komputerów oraz powinni poznać zasady profilaktyki, którą mogą zastosować w pracy, aby zapobiec w przyszłości dolegliwościom bólowym.

 

Co muszą zrobić pracodawcy?

Pracodawcy mają obowiązek dostosować się do nowych przepisów do 17 maja 2024 roku. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, jakie muszą podjąć:

  • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
  • Dostosowanie stanowisk pracy oraz wyposażenia ergonomicznego do potrzeb pracowników.
  • Organizacja szkoleń dla pracowników na temat bezpiecznego korzystania z monitorów i zasad ergonomii pracy.
  • Monitorowanie i ocena stanu zdrowia pracowników w celu zapobiegania dolegliwościom związanym z pracą przy monitorach ekranowych.

 

Podsumowanie

Nowe przepisy BHP dotyczące stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe mają na celu poprawę warunków pracy oraz ochronę zdrowia pracowników. Pracodawcy muszą podjąć odpowiednie działania, aby dostosować się do nowych wymogów, co obejmuje m.in. zapewnienie ergonomicznych warunków pracy, częstsze przerwy oraz szkolenia dla pracowników. Działania te przyniosą korzyści w postaci poprawy efektywności i dobrostanu pracowników oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazów i dolegliwości związanych z pracą przy monitorach ekranowych.