Zmiany w kodeksie pracy 2018!

Zmiany w kodeksie pracy 2018!

 

 

W 2018 roku czekają nas spore zmiany Kodeksie pracy – możemy mówić tu o małej rewolucji. Nowe regulacje dotyczyć będą m.in. urlopu wypoczynkowego, umów cywilnoprawnych, a także premii pracowniczych. Jednakże  nie są to jedyne zmiany szykowane w kodeksie pracy w 2018 roku.

 

Urlop 2018 po nowemu?

Urlop, jaki nabywany jest przez pracownika w danym roku kalendarzowym w tym samym roku będzie musiał być przez niego wykorzystany. Skoro urlop ma służyć wypoczynkowi i regeneracji, nie można go przekładać na rok następny – z takiego założenia wychodzą pomysłodawcy zmian. 

Ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników to kolejną zmiana dotycząca urlopów. Aktualnie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku (w zależności od stażu pracy). Po wprowadzeniu zmian każdemu należeć się będzie 26 dni – nie zważając czy pracownik ma rok czy 20 lat stażu pracy.
Dodatkowo będzie możliwość wydłużenia urlopu w układzie zbiorowym w danym przedsiębiorstwie. Nie ma jednak obaw, aby czas urlopu został pomniejszony.

Inne propozycje w obrębie zmian w urlopach to m.in. branie urlopu na godziny czy transfer urlopu w przypadku zmiany pracodawcy. Z kolei długość urlopu na żądanie ma pozostać taka sama, czyli 4 dni. Zmianą dotyczyć będzie jedynie charakteru takiego urlopu. Obecnie jest on pełnopłatny. Nowe regulacje zakładają, że za taki urlop pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.

 

 

Regulacje w premiach uznaniowych 

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy ma dotyczyć ograniczania uznaniowych składników pensji, do których należy premia uznaniowa. Tu celem jest zagwarantowanie pracownikowi określonej wysokości wypłaty co miesiąc, bez znaczących różnic w comiesięcznych poborach. Zaproponowany zostanie procentowy udział uznaniowych składników w całej pensji, który nie będzie mógł być przekraczany. Pracownik będzie więc wiedział, że jego wypłata nie będzie niższa od określonego pułapu. Chodzi o to, aby ograniczyć patologie w zakresie wynagradzania poprzez zagwarantowanie, że stabilna płaca o określonej wysokości stanowi konkretny udział całego wynagrodzenia.

 

 

Nowe rodzaje umów o pracę - koniec z umowami śmieciowymi

Rewolucje czekają również umowy cywilnoprawne, inaczej nazywane śmieciowymi (umowy zlecenia i o dzieło). Pojawia się pomysł wprowadzenia jedynie dwóch rodzajów umów: etatowej i nieetatowej. Ta pierwsza odpowiadała by dzisiejszej umowie o pracę, druga bazowała by na aktualnej umowie zlecenie. Umowa nieetatowa byłaby przeznaczona tylko dla pracowników wykonujących swoje obowiązki maksymalnie 16 godzin w tygodniu.

Zmiany mogą również dotknąć pracowników samozatrudnionych. Komisja chce wprowadzić tzw. "domniemanie zatrudnienia". To na firmie spoczywałby obowiązek udowodnienia, że osoba wykonująca dane obowiązki, nie jest regularnym pracownikiem. W przypadku braku takich dowodów, firma musiałaby zatrudnić pracownika na normalną umowę.

 

 

Żródło:

  1. http://kadry.infor.pl/tematy/nowy-kodeks-pracy-2018/
  2. http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/od-2018-roku-nowe-przepisy-kodeksu-pracy-jakie-czekaja-nas-zmiany-w-prawie
  3. http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/kodeks-pracy-2018-zmiany-urlopy-dni-wolne-zmiany-23012018,12542642/
  4. http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/a/urlop-2018-nowe-przepisy-dni-wolne-2018-zobacz-jakie-zmiany-wprowadza-w-przepisach-23-stycznia-2018-r,12854132/

 

Szukasz dobrej pracy ? Wypełnij formularz rekrutacyjny Szukasz pracownika ?